Liturgie Biesboschkerk 2 juni 17.00u

D.V. zondagmiddag Kerk en school dienst met ds. G.R.G. van der Neut, organist Aldert van Hoornaar. Er zal gecollecteerd worden voor Stichting Dorcas!

Vóór de dienst zingen:

Nummer 1 ‘make some noise kids’
Maak groot onze God. Opw. 661

Welkom door directie scholen

Koortje Baken zingt: U bent welkom. Opw. 573

Stil gebed

Our God is Greater. Chris Tomlin

Gebed

Vader U bent goed. Opw 630

Schriftlezing BGT: Handelingen 2: 42-47

Grote God wij loven U. Nlb 413

Preek

Mijn God is zo goed 

Geloofsbelijdenis

U bent God (in wisselzang)

Dankgebed en voorbeden

Koortje Kompas: Groot en geweldig 

Collecte Dorcas 

De Heere zegent jou

Zegen.