Liturgie Biesboschkerk 17 maart 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. 17 maart met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Aanvangslied: Psalm 89 : 17 en 18

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5

Geloofsbelijdenis.      

Zingen: ELB 116 : 1, 2, 5 en 6

Gebed.

Schriftlezing: Lucas 23 : 26 – 31

Zingen: Gezang 184 : 1, 2, 4 en 5

Verkondiging.

Zingen: Psalm 118 : 5 en 7

Gebed.                                   

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen:  ELB. 409 : 1, 3 en 4

Zegen.

Zingen: Gezang 456 : 3

Orgelspel.