Liturgie Biddag Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de Bidstond voor gewas en arbeid in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 126: 2, 3

Votum en groet

Gezang 100: 1, 6, 7 Er heeft een stem gesproken

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 8: 4 – 15; 1 Timotheüs 2: 1 – 6

Gezang 45: 6 Gij weet, o Heer, hier staat Uw kerk

Preek

Gezang 100: 2, 9, 10, 16 Behoudt het woord, de gaven

Geloofsbelijdenis

Gezang 488B: 1, 2 Zolang er mensen zijn op aarde

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 488B: 3, 4, 5 Gij voedt de vogels in de bomen

Zegen