Liturgie Biddag Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst van woensdag 10 maart, Biddag voor gewas en arbeid, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 126: 2, 3

Votum en groet

Elb lied 164: 1, 2 Wij ploegen en wij zaaien

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Prediker 3: 1 – 17

Elb lied 164: 3, 4 Wat dichtbij is en verre

Preek

Elb lied 164: 5 De Heer schenkt elke morgen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3