Liturgie 9 mei Dorpskerk 09.30u

Liturgie voor Hemelvaartsdag met ds. M.P. Vis dit is een gezamelijkedienst.

Zingen: Psalm 47: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 47: 3

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 459: 1 en 2 = Hemelhoog 382: 1 en 2 ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’

Kindermoment (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Eerste Schriftlezing: Hebreeën 9: 23 – 28 (HSV)

Zingen: Psalm 68: 7

Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 11 (HSV)

Zingen: Gezang 234 = Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’

Preek

Zingen: Gezang 231 = Hemelhoog 220 ‘Wij knielen voor uw zetel neer’

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Zingen: Evangelische Liedbundel 140 = Hemelhoog 216 ‘Kroon Hem met gouden kroon’

Heenzending en zegen