Liturgie 9 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 9 mei in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Psalm 42: 7

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Psalm 68: 20 – 21: Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.

Elb lied 178: 1 en 4, Als ik maar weet dat hier mijn weg

Gebed

Schriftlezingen: Romeinen 6: 1 – 14 en Colossenzen 3: 1 – 4

Gezang 435: 4 en 5

Verkondiging: Ga je mee op zoek!

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis van Nicea                              

Elb lied 125: 1, Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Dankgebed en voorbeden

Collecten                                                                                          

Elb lied 191, Veilig in Jezus’ armen

Zegen