Liturgie 9 juli Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 9 juli in de Biesboschkerk met ds. M.P. Vis.

Psalm 63: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

‘Klein Gloria’

Gebed

Schriftlezing: Genesis 22: 1 – 19 (NBV 21)

Gezang 328 ‘Here Jezus, om uw woord’

Preek

Meditatief orgelspel

Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen, staande)

Elb lied (staande) 356 ‘Van U wil ik zingen’

Dank- en voorbeden

Collectemoment

Gezang 387: 1, 5, 6 en 7 ‘O Heer mijn God, ook deze nacht’

Heenzending en zegen, besloten met gezongen ‘Amen’