Liturgie 9 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 9 januari in de Biesboschkerk met dr. B. Engelfriet. Deze dienst is een leerdienst.

Psalm 82: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Geloofsbelijdenis

Psalm 103: 2, 3

Gebed

Schriftlezing O.T.: Deut. 4: 15-20 en Richt. 13: 1-5

Gezang 3: 2, 3, 4

Schriftlezing N.T.: Matt. 2: 10-23

Gezang 166: 1, 4

Preek

Gezang 292: 1, 2

Gebed

Collecte-aankondiging

Psalm 150: 1

Zegen met gezongen amen, gezang 456: 3