Liturgie 8 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. 


• Afkondigingen
• Zingen: Psalm 122: 1, 2
• Votum en groet
• Zingen: ELB 459 Lees je bijbel, bid elke dag (NL en Engels) (aangevraagd door 2 kinderen, uit groep 2 en 3)
• Wetslezing
• Zingen: Jezus U bent het licht in ons leven (Taizé, 3x)
“Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.”
• Gebed
• Kindermoment
• Schriftlezing: 1 Samuël 31
• Zingen: Psalm 18: 15
• Schriftlezing: 2 Samuël 1
• Luisterlied met de eerste 2,5 minuut van youtubevideo ‘How the mighty have fallen’, engelse vertaling van het klaaglied dat David zingt in 2 Samuël 1 vanaf vers 19. https://www.youtube.com/watch?v=JI1JcF1s7qg
• Preek: Saul en Jonathan sterven & Davids reactie.
• Zingen: Gezang 285: 1, 3, 4 Geef vrede Heer, geef vrede
• Dankgebed en voorbeden
• Collecten
• Zingen: Elb 279 Wij blijven geloven
• Zegen