Liturgie 8 maart Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst van Biddag, woensdag 8 maart, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 112: 1, 2

Votum en groet

Elb lied 218 Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing: Psalm 104: 10 – 18 (BGT)

Elb lied 331 Bless the Lord + in het Nederlands

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 3: 10 – 12 (BGT)

Elb lied 226 Heer ik kom tot U

Preek  

Ik zal er zijn (Sela)

Gezongen geloofsbelijdenis:  Elb lied 276 Ik geloof in God de Vader (staande)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment

Toekomst vol van hoop (Sela)

Zegen