Liturgie 8 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 januari in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Elb lied 308: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart)

Woorden van dankbaarheid en leefregel

Elb lied 308: 4 (O, heil’ge Geest)

Gebed

Schriftlezing: Numeri 3: 11 – 13

Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)

Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 40

Gezang 139: 1 en 3 (Komt, verwondert u hier, mensen)

Overdenking

Gezang 132: 1 en 2 (Er is een roos ontloken)

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven

Gezang 26: 1, 3 en 4 (Daar is uit ’s werelds duistre wolken)

Zegen

Gezang 456: 3