Liturgie 8 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van 8 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Leerdienst.

Psalm 108: 1, 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

Opwekking 288 Hef je hoofd omhoog  

Gebed  

Schriftlezing: Ezechiël 1: 27 – 3: 6  

Gezang 473: 1, 3, 9, 10 Neem mijn leven, laat het Heer 

Schriftlezing: Matteüs 13: 1 – 9 ; 18 – 23   

Gezang 328 Here Jezus, om Uw woord 

Preek: ‘Hoe heb je zo veel mogelijk aan een kerkdienst?’

Elb lied 314 Maak mij rein voor U 

Geloofsbelijdenis 

Opwekking 510 Dit is mijn verlangen 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment 

Elb lied 493: 1, 2, 3 Ik wil U prijzen Heer (kennen, van U houden) 

Zegen 

.

Hoe heb je zo veel mogelijk aan een kerkdienst? 

Er wordt wel eens gesproken over goede voorgangers, een goede preek, enzovoorts maar kun je ook een slechte of goede hoorder van de preek zijn? Aan de hand van de roeping van Ezechiël en vooral van de verschillende werkwoorden die Jezus volgens de verschillende Evangelie-schrijvers gebruikt heeft, aan het slot van de uitleg van de gelijkenis van het zaad en de vier soorten grond, kunnen we een veel beter beeld krijgen van wat Jezus nu wil wat we allemaal doen met Zijn woord.  

En hoe leer je zingen met je hart in plaats van met je hoofd? Hoe kun je actiever meebidden met de voorganger? En mee-belijden met je hart tijdens de geloofsbelijdenis in een avonddienst? Hoe ga je om met verwachtingen die je wel/niet hebt van een dienst en preek? Heel praktisch en concreet staan we stil bij de verschillende onderdelen van een kerkdienst en hoe we daar meer aan kunnen beleven en eraan kunnen hebben.