Liturgie 7 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden.

Psalm 139: 1, 8

Votum en groet

Elb lied 194 Er is een stad voor vriend en vreemde

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 356: 1, 3 Van U wil ik zingen

Elb lied 278: 1 ,2 Laat de kinderen tot Mij komen (de kinderen worden binnengebracht)

Lezen van het formulier

Doop en zegening

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou

Overhandiging van de doopkaart

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Paasproject kindernevendienst

Schriftlezing: Joh. 14: 1 – 7 (NBV)

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Preek

Elb lied 355 Vader God

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

‘Gebed om zegen’ van Sela

Zegen; gesproken amen