Liturgie 7 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 maart in de Biesboschkerk met dhr. T. van Dongen. Deze dienst is een Jeugddienst, waarbij Marcel van der Poel de muzikale begeleiding zal verzorgen. Het thema is: ‘Let fear not overtake hope.’

Lied voor de dienst: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar 

Welkomstwoord 

Samenzang: Opwekking 825 –  Reckless love  

Stil gebed 

Aanvangswoord en groet 

Samenzang: Trust in you – Lauren Daigle 

Gebed om opening van het Woord 

Schriftlezing 

Samenzang: Ik zal er zijn – Sela  

Overdenking: ‘Let fear not overtake hope.’ 

Samenzang: You say – Lauren Daigle 

Geloofsbelijdenis: lied van de band Hart4U uit Zoetermeer 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Gedicht  

Samenzang: My lighthouse – Rend Collective 

Zegen