Liturgie 7 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 mei in de Dorpskerk met ds. H.G.W. Groot Karsijn uit Herwijnen.

Psalm 95: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 297 (Hier in uw heiligdom)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Mat. 13: 44-46

Psalm 73: 8,10

Verkondiging

Gezang 487: 1, 2 (De Heer heeft mij gezien)

Geloofsbelijdenis (staande)

Gezang 303: 1 (De ware kerk des Heeren)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 308: 1, 2, 4 (In Christus is noch west noch oost)

Zegen, beantwoording met gezang 456: 3