Liturgie 7 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 mei in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Intochtslied Lied 642 vs. 1 t/m 4 (Opwekking)

Levend water, verfrissend, vrij

Het stroomt de berg af tot in de vallei.

‘T Is Gods rivier die je vreugde geeft.

Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

.

Daar bij de rivier gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier gaan je ogen lachen;

Kom drink het water, ontvang het om niet.

.

Het bruist van leven in Gods rivier;

Wie daarvan drinken; verheugen zich hier.

En ben je eens in die stroom geweest,

Daar blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.

.

En op de berg in Gods heerlijkheid,

Daar zien wij Jezus in majesteit.

En langs de oevers van Gods rivier

Daar juichen wij, want zijn liefde is hier.

.

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 66 vs. 1 en 3

Lezing Tien Woorden

Psalm 119 vs. 3

Gebed bij de opening van de H. Schrift

Kinderen gaan naar kindernevendienst, aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars

Schriftlezing: Johannes 14 vs. 1-14 (NBV)

Gezang 75 vs. 7, 8 en 9

Uitleg en verkondiging, thema: ‘One way: Jesus.’

Gezang 399 vs. 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

Collecten

Lied 608 vs. 1 t/m 3 (Liedboek 2013)

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan

Vanaf de dagen der schepping

Staan vol water, maar dicht.

De rotsen gaan open.

Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,

Dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken.

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

.

De ballingen keren.

Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw

Tot aan de einden der aarde,

één voor één, en voorgoed.

Die keren in stoeten.

Als beken vol water,

Als beken vol toesnellend water,

Schietend omlaag van de bergen.

Als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen,

Die keren met lachen en juichen.

.

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

Dode, dode, sta op,

Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

Een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

En wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

En lachen en juichen en leven.

.

Heenzending en zegen