Liturgie 7 juli Dorpskerk 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Orgelspel.
Mededelingen
Psalm 33 : 7 en 8
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Elb. 357 : 1, 3 en 4
Gebodslezing.
Gezang 436 : 1, 6 en 7
Gebed.
Kinderen naar KND/met kaars lantaarntje aansteken.
Schriftlezing: Handelingen 17 : 16 – 34 HSV
Psalm 86 : 3 en 4
Verkondiging.
Gezang 86 : 1, 4, 5, 8 en 9
Gebed.
Aanbeveling (digitale) collecte.
Elb. 343 : 1, 2, 3 en 4
Zegen.
Gezang 456 : 3