Liturgie 7 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend.

Psalm 100: 1, 2, 4

Votum en groet

Psalm 142: 1, 6

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17 (HSV)

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Bediening van de heilige Doop

Psalm 105: 1, 3 (Esther wordt binnengebracht)

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuel 4; Mat. 18: 1 – 5 (HSV)

Gezang 127: 1, 4 Gaat, stillen in den lande

Preek

Gezang 473: 1, 6, 8, 10 Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Lied: ‘Gebed om zegen’ van Sela

Zegen; gesproken amen