Liturgie 7 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 februrari in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 20: 1 en 6

Votum en groet

Psalm 111: 5 en 6

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Gen. 4: 17 t/m 26  (HSV)

Psalm 72: 4 en 7

Preek over Gen. 4: 26

Gezang 255: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 107: 1 en 4    (woorden meespreken tijdens orgelspel)

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 212

Zegen