Liturgie 7 april Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de leerdienst van D.V. zondagavond 7 april met ds. H.Poot uit Oosternieland.

Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen: ELB 381
Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 119
Gebed om de Opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21: 1-17
Zingen: Gezang 170:1 en 5
Prediking
Zingen: Psalm 87:1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Gezang 170:6
Zegen