Liturgie 6 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 november in de Dorpskerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk.

Psalm 146 vers 1 en 3

Votum / groet

Gezang 466 vers 1 en 2 (Als God mijn God)

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 18 vers 17 t/m 30

Psalm 119 vers 4 en 23

Verkondiging

Gezang 460 vers 1, 4, 5 (Prijs mijn ziel)

Geloofsbelijdenis

Elb lied 351 (Machtig God)

Dankgebed

Elb lied 343 vers 1, 2, 3, 4 (Heer onze God)

Zegen