Liturgie 6 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 118: 1, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 477 Geest van hierboven (NB laatste regel: “kind’ren” ipv “zonen”) 

Gods geboden 

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest  

Kindermoment; Kinderen groep 1-6 gaan naar de KND.

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 10 – 14   

Gezang 93: 1, 2 Bij ’t steken der bazuinen

Preek

Elb lied 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen KND komen weer terug.

Collectemoment 

Elb lied 372 Mijn Jezus, mijn Redder (2x) 

Zegen; gesproken amen