Liturgie 6 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 maart in de Dorpskerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 138: 1 en 2

Bemoediging en groet

Psalm 138: 3 en 4

Gebed om ontferming

Gezang 285: 1 en 2

Verkondiging van Gods genade        

Gezang 285: 3

Leefregel

Gezang 285: 4

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment met de leiding en presentatie Paasproject ‘Beloofd land in zicht!’

Projectlied: Ga je met ons mee?

Aansteken van het licht

Kinderen groep 7 en 8 naar de kindernevendienst

Schriftlezing1 (knd): Exodus 12: 21 – 31 en 37 – 42: God bevrijdt de Israëlieten

Elb lied 118: 1

Schriftlezing 2: Deuteronomium 15: 7 – 11

Schriftlezing 3 (Hoofdlezing): Johannes 12: 1 – 11: Maria zalft Jezus

Elb lied 118: 4

Uitleg en verkondiging. Thema: Wat mag het kosten? 

Gezang 429: 1

Dienst van de gebeden

Kinderen komen terug

Inzameling van de gaven

Gezang 479                                       

Zegen, beaamd door gezang 456: 3

Toelichting: Vandaag  starten we in de kindernevendienst met het Paasproject. Dit jaar is het thema: Beloofd land in zicht! De geschiedenis uit Exodus 12: 21-31 en 37-42 wordt verteld: God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte. In de kerk staat bij de uitleg en verkondiging Johannes 12: 1-11 centraal: Maria zalft Jezus. Het thema is de vraag: wat mag het kosten, hoe hoog is de prijs? Als antwoord op de inval van Rusland in Oekraïne zijn er ingrijpende economische sancties ingesteld door een aantal landen. De Europese leiders konden het snel met elkaar eens worden, al was het niet eenvoudig, want veel landen zijn afhankelijk van olie en gas uit Rusland. Ter verdediging van vrede en recht, om het behoud van onze vrijheid wordt een prijs gevraagd, ook al weten we nu nog niet, hoe hoog die zal zijn. Wat mag het kosten? Die vraag wordt gesteld in de wereldpolitiek, die vraag wordt ook gesteld aan ons, door het handelen van Maria.