Liturgie 6 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 juni in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 17: 3 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 357: 1, 3 en 4

Lezing tweede deel van het formulier

Avondmaalsgebed

Tijdens gereedmaken tafel gezang 449: 1 en 3

Nodiging en viering

Aan de tafel lezen we Efeze 5: 1 en 2

Na de tafel zingen we gezang 449: 4 en 5

Lofprijzing

Dankgebed/gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 4 (HSV)

Psalm 4: 1 en 3

Verkondiging

Psalm 68: 7

Dankgebed

Collecte

Elb lied 343: 1, 2, 3  en 4

Zegen