Liturgie 6 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 25: 4 

Votum en groet

Gezang 328: 1, 3 Here Jezus, om Uw woord

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 170: 1, 2 Groot is Uw trouw o Heer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Exodus 29: 1 – 7, 21; 1 Petrus 1: 1 -2

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Preek

Elb lied 289: 2, 3 Ik geloof in Jezus Christus

Avondmaal: lezen tweede deel formulier

Gezang 360: 1, 2 Heer, wij komen vol verlangen

Avondmaal

Zingen aan tafel: Gezang 360: 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 343: 1, 3, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Zegen