Liturgie 6 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Tweede Adventszondag, 6 december, in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Elb lied 109: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65: 1 en 2

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Lukas 1 vs. 5-25 (NBV)

Gezang 127: 1 en 7

Uitleg en verkondiging, thema: ‘Luisteren in de stilte.’

Gezang 118

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gezang 124: 1, 2 en 4

Heenzending en zegen