Liturgie 6 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Tweede Adventszondag, 6 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal de heilige Doop bediend worden.

Psalm 47: 2, 3

Votum en groet

Elb lied 454 – Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 458 – Laat zo je licht maar schijnen

Elb lied 278: 1, 2 – Laat de kinderen tot mij komen (Novi wordt binnen gebracht)

Doopformulier en vragen

Bediening van de heilige Doop

Vraag aan de gemeente

Opwekking Kids 185 – De Here zegent jou (staande)

Overhandiging van de doopkaart

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 5: 13 – 16 (NBV)

Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer

Projectmoment kindernevendienst: God schept het licht (Genesis 1: 1-5) met filmpje van de “Zandtovenaar” en luisterlied.

Preek: ‘Laat zo je licht maar schijnen.’

Gezang 481: 1, 2 – O grote God die liefde zijt

We gedenken twee overleden gemeenteleden; Gezang 14: 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 393 – Wij gaan op weg, met brandend hart

Zegen; gesproken amen.