Liturgie 5 maart Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 maart in de Dorpskerk met ds. A. Hamstra uit Bergen op Zoom.

Psalm 24: 2 en 3

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Gezang 173: 1, 3 en 4

Leefregel

Gezang 449: 1, 2 en 3

Gebed om ontferming en leiding van de Heilige Geest

Kindermoment, kinderlied Elb lied 458: Laat zo je licht maar schijnen

Lantaarn aansteken, kids naar eigen dienst

Schriftlezingen: Ex. 34: 27-35 en Mattheus 17: 1-9

Gezang 313: 1, 2, 3 en 6

Verkondiging  

Elb lied 118

Dank- en voorbeden

Aandacht voor de gaven – Givt en op andere manieren

Slotlied: Gezang 281: 1 t/m 4

Zegen