Liturgie 5 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 februari in de Dorpskerk met voorganger dhr. D.C. Brinkman. Deze dienst is een gezinsdienst met het thema: ‘Samen verbonden!’ De muzikale begeleiding is in handen van de gemeenteband.

Intochtslied: Laat ons samen een zijn (Sela)
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Psalm 133 vers 1 en 3
Tien geboden
Zingen: Op Hem rust mijn geloof (Opwekking 670)
Gebed
Zingen: U maakt ons één
Kindermoment
Kinderkoor zingt: Lees je Bijbel, bid elke dag
Kinderen van groep 1-3 gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen: Johannes 13 vers 1 t/m 17 en Filippenzen 2 vers 1 t/m 11
Zingen: Psalm 87 vers 1 t/m 4
Overdenking: ‘Samen verbonden!’
Zingen: Breng ons samen (Sela)
Dankgebed en voorbede
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collectemoment
Luisterlied met het kinderkoor: Ezelsoren
Zingen: Ga nu heen in vrede (Elb lied 270 vers 1 en 2)
Zegen
Kinderkoor zingt: Hokjes vakjes