Liturgie 5 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van tweede Adventszondag, 5 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 146: 1, 2

Votum en groet

Psalm 146: 3

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 434b God zal met ons zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kerstproject en lied

Kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen 1: 1 Samuël 10: 1 – 16

Gezang 66: 1 Mijn ziel verheft Gods eer

Schriftlezingen 2: 1 Samuël 10: 17 – 27;  Lukas 1:39 – 56

Gezang 66: 2, 4 Om wat God heeft gedaan

Preek: God maakt gewone mensen belangrijk.

Elb lied 315 U die mij geschapen hebt (2x)

Avondmaal: lezing van het formulier

Gezang 127: 1, 2 Gaat stillen in den lande

Avondmaal

Gezang 127: 3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden, Uw koning is niet ver.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

De kinderen komen terug in de kerkzaal

Collectemoment

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen