Liturgie 4 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 september in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Poortugaal.

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 65: 3

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-9a

Gezang 325: 1 en 2

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9b-13

Gezang 325: 3 en 4

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 14-18

Gezang 325: 5, 6 en 7

Preek

Meditatief orgelspel

Elb lied 297

Uiteengaan

Apostolische Geloofsbelijdenis

Psalm 62: 1 en 4

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 430: 1, 2 en 6

Zegen