Liturgie 4 juni Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juni in de Dorpskerk met ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort.

Psalm 95: 1, 2

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 95: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Johannes 2: 28 – 3: 2

Gezang 218: 3, 4, 5

Schriftlezing: Openbaring 7: 1-8

Psalm 126

Preek

Elb lied 246

Geloofsbelijdenis

Gezang 20: 1, 2

Dienst der gebeden

Gezang 304

Zegen