Liturgie 4 juli Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juli in de Dorpskerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Gezang 292: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 91: 1, 5
Geloofsbelijdenis
Elb lied 275: 2, 4
Gebed
Schriftlezing: Judas 4 – 16
Psalm 103: 2, 3
Preek
Psalm 119: 47, 49
Gebed
Gezang 440: 2, 4
Zegen