Liturgie 4 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G van der Neut. Deze dienst is een doopdienst.

Psalm 124: 1, 4 (staande)

Votum en groet

Psalm 149: 1, 2

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Psalm 103: 1, 4

Bediening van de Heilige Doop

Gezang 334: 1, 3 Here Jezus, wij zijn nu

Lezen van het doopformulier

Bediening van de doop

Psalm 134: 3 (oude berijming) (staande)

Overhandiging van de doopkaart en cadeautje van de kindernevendienstleiding

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 10 – 13 (NBV)

Lied ‘Zegen voor de kinderen’- Sela

Preek: ‘Het evangelie is een geheim’

Elb lied 356 Van U wil ik zingen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, heer

Zegen; gesproken amen