Liturgie 4 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van D.V. zondag 4 februari met ds. G.R.G. van der Neut, in deze dienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Psalm 33: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb 191: 1 Veilig in Jezus’ armen

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Psalm 119: 2, 24

Gebed

Kindermoment, en naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jak. 4v1-12, Joh. 15v9-17

Elb 299 Welk een vriend is onze Jezus (alle 3 coupletten)

Avondmaalsformulier 1e deel

Preek: Zijn wij vrienden met Jezus of met de wereld?

Gezang 435: 1, 2, 3 O verbreker alle banden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst, collecte-moment

Gezang 435: 4, 5 Kom toch om de macht te breken

Zegen