Liturgie 4 dec Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 december in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zetten we de viering van het heilig Avondmaal voort en zeggen we dank.

Psalm 72: 1, 4  

Votum en groet 

Gezang 482: 1, 2, 3 De eersten zijn de laatsten  

Geloofsbelijdenis  

Gezang 117: 1, 4 Hoe zal ik U ontvangen   

Voortzetting heilig Avondmaal 

Gezang 117: 5  

Gebed van dankzegging en om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest  

Schriftlezing: 1 Samuël 23  

Gezang 482: 4, 5 Het onderste komt boven  

Preek 

Gezang 482: 6, 7, 8 Zo hoog zijn Gods gedachten  

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collecten  

Gezang 127: 5, 6, 6 Juicht nu, trots al uw zorgen 

Zegen