Liturgie 4 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 december in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

Psalm 99: 1, 8  

Votum en groet 

Gezang 1005 (Liedboek 2013): 1, 2 Zoekend naar licht, hier in het duister  

Gods geboden: Kol. 3: 12 – 17   

Gezang 1005 (Liedboek 2013): 3, 4, 5 Zoekend naar brood, lijden zij honger   

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest  

Komt als een kind in onze nacht (projectlied)  

Kindermoment over “Maria wacht op de komst van Jezus”  

Het lied van Maria   

Schriftlezing: Lukas 1: 26 – 38  

Gezang 132: 1, 2, 3 Er is een roos ontloken  

Preek  

Elb lied 315 U die mij geschapen hebt (2x)  

Lezing van het Avondmaalsformulier 

Gezang 118: 1, 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

Viering heilig Avondmaal 

Gezang 127:1, 2, 3, 4 Gaat stillen in den lande 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment  

Gezang 456: 1, 2 Zegen ons algoede 

Zegen