Liturgie 31 maart Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Paasdag D.V. 31 maart met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Gospel Unlimited onder leiding van Marcel van der Poel.

Vooraf aan de dienst, om 10:00u Samenzang: Gezang 215 Christus, onze Heer verrees
Afkondigingen
Gedicht en aansteken van de nieuwe paaskaars
Stil gebed
Samenzang: Psalm 150: 1, 2
Votum en groet
Het koor zingt: It’s a good day to praise Him, en: Alive forever Amen
Leefregel: Rom. 13: 8 – 12 (NBV21)
Samenzang: ELB 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: ‘Met vallen en opstaan’
Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18 (NBV21)
Het koor zingt: Hallelujah He is risen en: Vader ons hart is vol van U
Preek
Samenzang: ELB 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
We herdenken Jesse Pruissen
Samenzang (staande): Gezang 217: 1, 4 Jezus leeft en ik met Hem
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader
Collectemoment
Het koor zingt: Daarom wil ik U danken, en: Crown Him with many crowns
Zegen; beantwoord met een gesproken amen.
Samenzang: ELB 132 U zij de glorie