Liturgie 31 maart Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Paasdag D.V. 31 maart met ds. H. J. van Kapel.

Psalm 42: 1, 7 Evenals een moede hinde
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gezang 328 Here Jezus, om uw woord
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1-11
Psalm 33: 8 Wij wachten stil op Gods ontferming
Verkondiging
Gezang 220: 1, 9 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan
Geloofsbelijdenis
Gezang 221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Avondgebed
Gezang 438 Heer geef mij vleugels dat ik reis
Zegen