Liturgie 31 juli Biesboschkerk 10.00u

Lirturgie voor de morgendienst van zondag 31 juli in de Biesboschkerk met pastor J.W. Westdorp uit Tholen.


Intochtslied Psalm 117

Stil gebed en bemoediging

Inleidende woorden

Psalm 139, vers 1, 2 en 14

Gebed om ontferming

Elb lied 304 – ‘Vader, vol van vrees en schaamte’

Christelijke leefregel: Kolossenzen 3: 1-17

Gezang 308, vers 1 t/m 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Exodus 16: 13-21 (HSV)

Gezang 75, vers 1 en 2

Schriftlezing NT: Marcus 8: 1-10 (HSV)

Gezang 75, vers 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Psalm 33, vers 7 en 8

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte

Gezang 442, vers 1 t/m 4

Zegen

Gezang 456, vers 3