Liturgie 31 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een leerdienst met het thema: Welke rol hebben engelen in onze wereld?

Psalm 19: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 19: 2

Gebed

Schriftlezingen: Dan. 9: 20 – 23; 10: 9 – 14; Hebr. 1

Elb lied 17: 1, 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Preek

Gezang 323: 2, 4 God is tegenwoordig 

Geloofsbelijdenis

Psalm 89: 3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 460: 1, 5 Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen, gesproken amen.

·       Vraag voor bij de koffie: wat betekent het voor jouw leven, dat God engelen laat zijn in onze wereld?