Liturgie 31 dec Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor oudjaarsavond D.V. zondag 31 december met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 90: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 75: 1, 2

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 1: 1 – 8

Zingen: Psalm 90: 6, 8

Preek

Zingen: Gezang 300: 1, 6 Eens, als de bazuinen klinken

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb 270 Ga nu heen in vrede

Zegen

Nieuwjaarstoespraak voorzitter kerkenraad