Liturgie 31 dec Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Oudejaarsavond, vrijdag 31 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65: 6

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Lukas 12: 13-21; Jakobus 4: 13-17; 5: 7-12

Gezang 350 God, die leven hebt gegeven

Preek

Gezang 473: 1, 4, 5, 7 Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Gezang 313: 1, 2, 3, 6, 7 Zonne der gerechtigheid

Gedicht

Collectemoment

Elb lied 406 Eens zal op de grote morgen

Zegen