Liturgie 31 dec Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van D.V. 31 december met ds. C.M. van Loon uit Rotterdam.

Psalm 90: 1 en 8 (Liedboek voor de kerken)

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: 1 Korinthe 15: 10a

Maar door de ​genade​ van God ben ik wat ik ben, en Zijn ​genade​ voor mij is niet tevergeefs geweest.

Lied: Evangelische Liedbundel 249

Lezing van de Tien woorden en de samenvatting

Lied: Psalm 25: 3 en 4 (Liedboek voor de kerken)

Gebed

Gesprekje met de kinderen

Eerste lezing uit de Bijbel: 1 Koningen 22: 41-51 HSV

Tweede lezing uit de Bijbel: 2 Kronieken 20: 35-37 HSV

Lied: Psalm 89: 7 en 8 (Liedboek voor de kerken)

Preek over het thema: ‘Hoe kijk je terug?’, naar aanleiding van 1 Koningen 22: 49-50

Lied: Evangelische Liedbundel 203

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Slotlied: Gezang 440 (Liedboek voor de kerken)

Zegen, beantwoord door Gezang 456: 3 (Liedboek voor de kerken)

*

Werkendam heeft veel met schepen, maar over scheepvaart en scheepsbouw gaat het in de Bijbel niet zo vaak. We lezen wel over scheepjes op het Meer van Galilea, en Paulus reist ook vaak per schip op zee. Maar de Israëlieten waren niet echt een varend volk. In het bijbelgedeelte dat we lezen, 1 Koningen 22: 41-51, loopt een poging van koning Josafat om een vloot uit te rusten zelfs uit op een compleet fiasco. Maar dat is niet het enige dat we over Josafat lezen. Wie zijn leven overziet, komt ook veel goeds tegen. En als wij ons leven overzien, vooral het afgelopen jaar, wat komen wij dan tegen? Mooie dingen, maar ook teleurstellingen. Hoe zien we dat allemaal in het licht van Gods Woord? Daarover gaan we het hebben. Wees welkom!