Liturgie 30 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 oktober in de Dorpskerk met ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm 105: 1 en 2

Stil gebed / votum en groet

Elb lied 351, Machtig God, Sterke Rots

Wet

Psalm 86: 4

Gebed om de opening van Gods Woord

Kindermoment, zingen lied van de maand: Elb lied 263, Door de wereld gaat een woord

Schriftlezingen: Zacharia 10: 1 en 2 en Jesaja 44: 1 t/m 6

Psalm 119: 40 en 49

Preek

Gezang 427: 2 en 7

Dankgebed

Collectemoment

Elb lied 382, Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Zegen