Liturgie 30 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 30 mei in de Dorpskerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch. In deze dienst wordt voorbereid op het Heilig Avondmaal van 6 juni.

Gezang 326 vs. 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 93 vs. 1 en 4

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: – Exodus 3 vs. 1-6 (uit NBV)

Tweede Schriftlezing: – Johannes 3 vs. 1-16 (uit NBV)

Gezang 320 vs. 1 en 4

Uitleg en verkondiging

Lied 150 (uit: Evangelische Liedbundel)

Geloofsbelijdenis

Lied 341 (uit: Evangelische Liedbundel)

Lezing eerste gedeelte avondmaalsformulier

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en

gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Gezang 255 vs. 1, 2 en 4

Heenzending en zegen

Gezongen amen