Liturgie 30 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 mei in de Biesboschkerk. Deze dienst is een School- en Kerkdienst en wordt voorgegaan door ds. G.R.G. van der Neut en R.R. Maathuis

Onder, boven, voor en achter

Diep, diep, diep als de zee

Breng ons samen [opw. 797]

Woord van Welkom

‘k Stel mijn vertrouwen

Stil gebed, bemoediging en groet door ds. Maathuis

God heeft het eerste woord [NLB 513:1 en4]

Gebed ds. Maathuis

10 Geboden op de wijs van: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Schriftlezing Exodus 13: 17-22 en Exodus 14: 9-14 [BGT]

Eerste korte preek ds. Maathuis

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee

Schriftlezing Jozua 21: 43-45 [BGT]

God heeft een plan met je leven

Tweede korte preek ds. Van der Neut

Father we love You

Gedichten

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Een toekomst vol van hoop

Zegen