Liturgie 30 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 juli in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Zoelen.

Psalm 108: 1
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 108: 2
Gebed van verootmoediging
Elb lied 301
Genadeverkondiging
Gezang 169: 4 en 5
Leefregel
Gezang 169: 6
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment
Schriftlezing 1: Lucas 10: 25 – 37
Gezang 328: 1
Schriftlezing 2: Filippenzen 2: 5 – 11
Gezang 328: 2 en 3
Uitleg en Verkondiging. Thema: Wie is mijn naaste?
Gezang 281
Dienst van de gebeden
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven
Elb lied 270
Zegen, beaamd door gezang 456: 3

.

Wie is mijn naaste?

Niet alleen vanuit je huiskamer ben je verbonden verbonden met de hele wereld. Waar je je ook bevindt: je bent via een wifi verbinding of het publieke netwerk op de hoogte van alles wat er gebeurt. Berichten, foto’s en video’s komen voortdurend voorbij.

Aan goed nieuws wordt weinig aandacht besteed; aan slecht nieuws des te meer. Zo worden wij bedolven en verdoofd door voorbijflitsende beelden: de gevolgen van hittegolven, orkanen en aardbevingen, de trieste aanblik van slachtoffers van ongelukken, oorlog en geweld. We zijn zo getuige van oneindig veel leed en ellende, dicht bij en ver af. 

Hoe reageer je daar op? Als christelijke gemeente stellen wij ons de vraag: wat kunnen, ja moeten wij doen met al die ellende om je heen? Kortom: wij stellen ons de vraag: wie is mijn naaste? Beperkt het zich tot leden van dezelfde gemeente, tot mensen uit hetzelfde dorp, hetzelfde land, hetzelfde ras? Beperkt het zich tot vrienden en bekenden? Onderscheid maken: dat kan toch niet de bedoeling zijn? De wereld is klein geworden. Wie is mijn naaste? Iedereen?