Liturgie 30 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 30 januari in de Dorpskerk met ds. A.J. Mouw uit Wijk en Aalburg.

Elb lied 163 (Zie ik sterren aan de hemel staan)

Votum en groet

Psalm 78: 1, 3

Gebed

Schriftlezingen: Lukas 10:17-24 en Jesaja 29: 9-14

Psalm 8: 1, 2, 3

Preek

Elb lied 278 (Laat de kinderen tot Mij komen)

Geloofsbelijdenis

Gezang 395: 3, 4 (O Heer, verberg U niet voor mij)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Psalm 89: 8

Zegen, gezang 456: 3