Liturgie 30 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 30 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst worden ambtsdragers bevestigd en herbevestigd en wordt van een aantal ambtsdragers afscheid genomen.

In deze dienst worden bevestigd: Henk van Oost tot jeugdouderling, Judith van Ekris-Bok tot pastoraal ouderling, Arnold van Ooijen tot ouderling – voorzitter, Johan de Keijzer tot rouw- en trouwouderling.

Herbevestigd worden: Wil Verlee-Boxman als pastoraal ouderling, Thijs Vos als pastoraal ouderling, Jozua Zeldenrust als jeugdouderling.

Aftredend zijn: Kees van Gammeren als rouw- en trouwouderling, Kees Sterkenburg als rouw- en trouwouderling, Mathijs Vos als jeugdouderling, Jurgen Braun als ouderling-kerkrentmeester.

Psalm 25: 4

Votum en groet

Elb lied 422: 1, 3 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Psalm 25: 5, 6

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: 1 Samuël 13; Lukas 22: 35 – 38; Hebreeën 4: 12 – 16 (HSV)

Gezang 477: 1, 2 Geest van hierboven

Preek

Psalm 139: 1, 14

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

Herbevestiging van ambtsdragers

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Aftreden van ambtsdragers

Persoonlijk woord

Opwekking 733 Tienduizend redenen

Herdenken van Wim de Jong en Arie van der Stelt

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Op Toonhoogte (2015) 190: Heer U bent mijn leven

Zegen; gesproken amen